266px StFrancis part

Niech cię Pan błogosławi i strzeże.

Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,
niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie swoje oblicze
i niech cię obdarzy pokojem.
15 marca dzieci z naszego Przedszkola im. Bł. Matki Małgorzaty Szewczyk w Krakowie przygotowały wraz z Siostrami drogę krzyżową. Ze względu na wielkie zaangażowanie dzieci dodane zostały sceny poprzedzające stacje drogi krzyżowej. Grupa Aniołków wzięła udział inscenizacji powołania Apostołów, Ostatniej Wieczerzy, modlitwy w Ogójcu oraz Zmartwychwstania. Starszaki ,,Słoneczka" w sposób symboliczny przedstawili kolejne stacje. Wszystkim uczestnikom towarzyszyło skupienie i atmosfera molitwy. Na koniec nasze serca wypełniła radość, gdy niewiasty ogłosiły, że PAN JEZUS ŻYJE. Dzieci zaśpiewały rodzicom piosenkę pt. ,,Tajemniczy kluczyk". Niech ten czas wspólnej modlitwy zaowocuje w naszym życiu, napełniając nasze serca pokojem, radością, miłością i przebaczeniem.
Przeżywając XXVI Światowy Dzień Chorego i 160 rocznicę objawień Matki Bożej z Lourdes tradycyjnie w naszym Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Oświęcimiu sprawowana była Eucharystia w intencji chorych i wszystkich posługujących chorym, a na zakończenie krótkie nabożeństwo i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem na sposób lourdzki.

chory2  
Z wielkim wzruszeniem patrzyłam na spotkanie chorych z Jezusem w Najświętszym Sakramencie, na ich radość i wdzięczność wyrażaną w różny sposób dla Pana, który gdy widzi, że nie są w stanie podejść do Niego sam przychodzi do łóżek chorych, aby umocnić ich Swym błogosławieństwem.
Wierzymy, że choroba, cierpienie i ból mają ogromną wartość jeśli są oddawane na chwałę Bogu. Nasza troska o chorych obejmuje nie tylko ciało, ale także zdrowie duszy, dostęp do sakramentów świętych i opiekę duchową.
W tym roku Ojciec Święty Franciszek w Orędziu na Światowy Dzień Chorego, tematem Dnia Chorego uczynił słowa, które Jezus, wywyższony na krzyżu, kieruje do swojej Matki Maryi
i do Jana: „'Oto syn Twój (…) Oto Matka twoja'. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19, 26-27).
Przyjmując Maryję jako Matkę, chcemy uczyć się od Niej miłości do drugiego człowieka i prosić by powołanie do macierzyństwa duchowego realizowało się w nas w trosce o chorych na wzór Jej macierzyńskiego serca.
Kończąc przytoczę słowa z Orędzia Ojca Świętego Franciszka: „Niech Dziewica Maryja wstawia się za tym XXVI Światowym Dniem Chorego; niech pomaga osobom chorym przeżywać swoje cierpienie w jedności z Panem Jezusem i niech wspiera tych, którzy się nimi opiekują. Wszystkim – chorym, pracownikom służby zdrowia i wolontariuszom – udzielam
z serca Błogosławieństwa Apostolskiego.” /Orędzie na XXVI Światowy Dzień Chorego 2018 r./
s. Magdalena Cwajda
2 lutego w Domu Generalnym w Krakowie przeżywałyśmy jubileusz naszych sióstr: s. Przełożonej Ancilli i s. Krystyny. Wdzięczność i radość wypełniały nasze serca. Był czas na życzenia, świętowanie i modlitwę za JUBILATKI. W Dzień Życia Konsekrowanego podczas Mszy św. Siostry Jubilatki odnowiły swoją profesję zakonną i wyraziły pragnienie, aby ochoczym sercem każdego dnia podążać śladami Jezusa. Otrzymały krzyże jubileuszowe - znak naszego Pana, który oddał za nas życie. Jubilatkom życzymy, aby każdy dzień w tej służbie Panu był radosny i zbliżał do wiecznego spotkania z Nim.

"Człowieku, naucz się tańczyć, bo inaczej aniołowie w niebie nie będą wiedzieli, co z tobą zrobić!"

W myśl tych słów św. Augustyna, w ubiegłą sobotę wraz z naszymi podopiecznymi, ich rodzinami i przyjaciółmi, bawiłyśmy się na Balu Karnawałowym. Nasze ulubione przeboje zagrał dla nas zespół Commers Band, więc na parkiecie ani przez chwilę nie było pusto :)

Pod takim tytułem ukazała się kolejna książka wydana w roku 15-lecia beatyfikacji Błogosławionej. Autorem jest wieloletni rektor poznańskiego Arcybiskupiego Seminarium Duchowego, a obecnie dziekan Wydziału Teologicznego UAM, spowiednik sióstr, zaprzyjaźniony z s. Sancją i z naszym Zgromadzeniem - ks. Paweł Wygralak, który sam tak pisze we wstępie: "Z Siostrą Sancją spotkałem się w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy pomagając duszpastersko w parafii pw. św. Rocha w Poznaniu poznałem zgromadzenie Sióstr Serafitek. Uczestniczyłem w jej beatyfikacji. (...) W tym samym roku przeczytałem też, dzięki życzliwości s. Cecylii Belchnerowskiej, ówczesnej siostry prowincjalnej, jej duchowe refleksje, które zapisała w okresie nowicjatu (...). Okazało się, że większość z nich ma również charakter uniwersalny (...). Dlaczego więc nie mielibyśmy z nich wszyscy skorzystać? Tak zrodził się pomysł opracowania niniejszego tomiku."
I tak też autor w prostych słowach korzystając z tekstów Ewangelii oraz wspomnianego notatnika s. Sancji formułuje 30 duchowych porad dla tych, którzy podążają drogami duchowego rozwoju. Książeczka w kieszonkowym formacie ilustrowana jest fotografiami wykonanymi przez ks. Pawła, przedstawiającymi polne, leśne, górskie i wszelakie inne drogi, które każdemu z nas przychodzi w życiu przemierzać.


Książka nie jest niestety aktualnie ogólnodostępna w sprzedaży. Zdobyć można ją najłatwiej w naszym klasztorze przy ul. św. Rocha 13 w Poznaniu lub osobiście u autora. 


Siostry Sancji trzydzieści porad