Trwamy w dziękczynieniu za 140 lat istnienia naszego Zgromadzenia. Uwielbiamy Cię, Boże za dobroć i miłosierdzie, którymi nas obdarzasz.
Uwielbiamy Cię w każdej Siostrze, która odpowiedziała na powołanie do życia w naszym Zgromadzeniu. Uwielbiamy Cię w naszych modlitwach i pracy, we wszystkich naszych trudach, zmaganiach, w naszych radościach i cichym poświęceniu dla bliźnich, by objawiała się Twoja chwała.

Uwielbiamy Cię w zwykłych codziennych zajęciach, rozmowach, życiu wspólnotowym. Zwykłych – ale przeżywanych niezwyczajnie, z miłości ku Tobie i bliźnim, niosącym radość służby, wzajemnego przebaczenia, rezygnacji z siebie. Od Ciebie, Panie Jezu, chcemy uczyć się całkowitej ofiary z siebie. Ty ukochałeś nas miłością bez granic i poleciłeś nam, byśmy kochali się wzajemnie, tak, jak Ty nas umiłowałeś.

Błogosławimy Cię wraz z naszymi Siostrami, które cieszą się już Twoją obecnością w niebie i dziękujemy za ich życie – za odwagę wiary, nadziei i miłości, za świadectwo ukochania Cię, Boże w najmniejszych, najbardziej potrzebujących. 
Dziękujemy Ci, Panie, że dajesz nam łaskę dostrzegania potrzeb bliźnich, że dajesz nam siłę do pomocy im, do przezwyciężania naszego zmęczenia, niechęci, pokonywania naszego egoizmu. Dziękujemy, że dajesz nam widzieć ponad to, co ludzkie, przykre, wzbudzające lęk. Bądź błogosławiony w Twojej obecności pośród nas.

Błogosławimy Cię w sercach dziewcząt, kobiet, które zapraszasz do życia w naszym Zgromadzeniu. Wierzymy, że Ty wciąż obdarzasz charyzmatami, darami Swego Ducha, by Twoje dzieło w naszym Zgromadzeniu rozwijało się ku Twojej chwale. Prosimy o odwagę dla wszystkich powołanych, by pragnienie bliskości z Tobą było ważniejsze niż wszystkie dobra tej ziemi, względy ludzkie, wygodnictwo, strach przed zmianą życia. Niech Twoje Imię będzie uwielbione i niech wypełnia się Twoja wola.