Życzliwość, to piękna nić łącząca ludzkie serca. Ostatnie dni, które złączone były ze świętowaniem moich Imienin i Dniem Matki,są dla mnie obfitym doświadczeniem życzliwości siostrzanych serc. Raduję się widząc, jak razem stanowimy wielorakie bogactwo, którym możemy się nawzajem obdarowywać.Pragnę gorąco podziękować Ukochanym Matkom i Siostrom za tę wielką wspólnotę dobroci, talentów i darów.

          Dziękuję za życzenia, te wypowiedziane osobiście i przesłane listem. Dziękuję za tak liczną obecność złączoną z darem poświęconego czasu, trudu podróży, otwartości serca na siebie nawzajem oraz za duchową łączność Sióstr, które z różnych powodów nie mogły przyjechać. Bóg zapłać za hojność ofiarowanych darów duchowych: modlitwę, uczestnictwo w Eucharystii wraz z piękną oprawą liturgiczną przygotowaną i wykonaną przez Siostry, za dar Mszy św. w poszczególnych Wspólnotach, za nieoceniony dar cierpienia Sióstr chorych i starszych, a także za przygotowanie programu artystycznego. Wyrażam wdzięczność za wszelkie dary materialne i dar na misje.

         Niech Bóg, Drogim Matkom i Siostrom, udziela łaski i błogosławieństwa, wynagradza miłość i trud. Niech Maryja i św. Józef otaczają opieką i towarzyszą w drodze do świętości.

                                                                                                                             Z serafickim pozdrowieniem i wdzięcznością

                                                                                                                                                    m. Justyna Wydra