Dnia 26 czerwca 2021 r. w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Oświęcimiu, który Siostry Serafitki chętnie nazywają „swoją Porcjunkulą”, miało miejsce radosne świętowanie Jubileuszu ślubów zakonnych. Przed Obliczem Boga, przy ołtarzu, na którym sprawowana była Msza św. dziękczynna, uklękło w duchu uwielbienia Pana dwanaście Sióstr – dziesięć obchodziło złoty, a dwie srebrny Jubileusz. Na tę uroczystość przybyła Matka Generalna Justyna Wydra, Siostry z wielu placówek, tak z Polski, jak i z zagranicy, a także Rodziny Sióstr i Przyjaciele. Podczas Mszy św., w zjednoczeniu z Ofiarą Chrystusa, Siostry Jubilatki odnowiły swoją profesję zakonną, potwierdzając równocześnie gotowość, by iść dalej drogą powołania zakonnego. W symbolu trzymanych w ręku płonących świec wyrażały żar swej miłości, wdzięczności i hojnego spalania się w spełnianiu powierzonej misji. Cała Wspólnota Eucharystyczna ogarniała Drogie Jubilatki modlitwą, dziękując Bogu za Siostry, które tak wytrwale naśladują Jezusa w Jego czystości, ubóstwie i posłuszeństwie. Wyrażeniem dziękczynienia wszystkich zebranych było odśpiewanie hymnu Te Deum. Po zakończeniu Eucharystii, wobec Najświętszego Sakramentu, Siostry Jubilatki podjęły adorację słowami wdzięczności Bogu i ludziom, za wszelkie dobro i miłość. Dopełnieniem uroczystości była agape, pełna życzeń, radości i spotkania przy wspólnym stole.
Niech za to wszystko będzie Bóg uwielbiony i błogosławiony /Bł. Matka Małgorzata Szewczyk/.