W niedzielę 3. października w żywieckiej konkatedrze na Eucharystii o godz. 12:30 dziękowaliśmy Panu Bogu za 125 lat gorliwej posługi Sióstr Serafitek w tej parafii. Licznie koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył ks. Proboszcz. Wraz z miejscową wspólnotą z Żywca modliły się Siostry z całej oświęcimskiej prowincji zgromadzenia Serafitek. Niech dobry Bóg hojnie błogosławi Siostrom na dalsze lata posługi.