Bądź pochwalony, o mój Panie, za św. Franciszka, który przeszedł przez życie jak promień Twojego światła, który otworzył swe serce na działanie Twojej łaski i wszedł na drogę nawrócenia. Bądź pochwalony, o mój Panie, za radość, której uczy nas św. Franciszek, radość z bliskości z Tobą, z upodobnienia się do Ciebie. Bądź pochwalony, o mój Panie, za zbawienie, które nam darowałeś przez Swą śmierć i zmartwychwstanie. Tobie chwała na wieki. Daj nam, nędznym, czynić to , o czym wiemy, że tego chcesz i chcieć zawsze tego, co Tobie się podoba. Amen.