Trwamy w radości i dziękczynieniu za wielkie dary Boga dla naszego Zgromadzenia. Dziś wspominamy wizytę Kardynała Wojtyły - św. Jana Pawła II w Oświęcimiu, w kościele Sióstr Serafitek. Miało to miejsce 15 maja 1965 roku. Niech Bóg będzie uwielbiony w swoich świętych!