Już ponad 51 lat Siostry Serafitki posługują na ziemi amerykańskiej. Z wielkim zadziwieniem ale też przekonaniem można zawołać z bł. M. Małgorzatą „Dzieło dla miłości Jezusa”. Dziś siostry prowadzą i posługują chorym, cierpiącym, samotnym w Domu Opieki św. Franciszka w San Antonio, Domu Opieki św. Jana Pawła II w Kenedy oraz prowadzą Dom Rekolekcyjny.

1


Wspólnota z Kenedy 2