Błogosławione zadziwienie

Uczniowie Piotr i Jan poszli do grobu i …. zaniemówili. Zobaczyli, że to, co mówiła Maria jest prawdą. Widok pustego grobu pozwolił im przejść do wiary w słowa Jezusa, gdy uświadomili sobie, że On wcześniej zapowiedział to wszystko, co się teraz wydarzyło.To zadziwienie było przestrzenią spotkania ze Zmartwychwstałym, który odkrył przed nimi tajemnicę paschalną i obdarzył swą bliskością. Jak dobrze, że wtedy zaniemówili. Wrócili do świata nową drogą, już nie krzyżową, ale drogą wiary i wolności w Chrystusie.

I my jesteśmy zaproszeni, by po celebracji Paschy Jezusa, w każdym z nas dokonywała się nasza nowa pascha. Nowa, ponieważ co roku każdy z nas inaczej pojmuje siebie. Zmieniają się okoliczności życia. Moja obecna sytuacja życiowa jest inna, niż w zeszłym roku. Dotyczy to zwłaszcza mojego doświadczenie wiary, albo lepiej doświadczenia wierności Boga, które w sobie odkrywam.

Życzę ci takiego spotkania ze Zmartwychwstałym, które zaowocuje zadziwieniem i spowoduje, że wrócisz do swojej Jerozolimy przemieniony. Noś w sobie tajemnicę paschalną, tego paschalnego ducha, który czyni cię apostołem wobec innych i daje moc wchodzenia w komunię z innymi w każdej sytuacji.