W Hałnowskim domu rekolekcyjnym od kilku dni panowała cisza pełna kontemplacji. Od dnia 27 czerwca trwały rekolekcje dające obecnym sposobność głębokiego spotkania z Bogiem i odnowienia życia duchowego. Wśród Sióstr odprawiających swe rekolekcyjne ćwiczenia obecne były Siostry Postulantki z naszego Zgromadzenia: dwie z Polski i dwie z Afryki z Gabonu. Dla nich czas milczenia i modlitwy był wyjątkowym przygotowywaniem się do nowego etapu formacji zakonnej, do Nowicjatu. W niedzielę, 3 lipca w godzinach popołudniowych rozpoczęły się ceremonie obłóczyn. Otrzymane z rąk Matki Generalnej Justyny franciszkańskie habity, białe welony i Konstytuje zakonne były jak biblijne „przyobleczenie się w Chrystusa”. Były nowym początkiem, znakiem podjęcia wyzwania stawania się „nowym człowiekiem”. Stąd przyjęcie nowego imienia było dla Nowicjuszek potwierdzeniem gotowości życia dla Chrystusa i w Chrystusie - wyłącznie dla Niego, a w Nim dla bliźniego.
Ciszę domu rekolekcyjnego i atmosferę dni rekolekcji przerwała salwa radości. Uściskom, gratulacjom i życzeniom nie było końca. Każda Siostra czuła, jak wielkim darem od Boga dla Zgromadzenia są nowe Nowicjuszki, jak wielkim gestem zawierzenia Bogu jest Ich podjęcie dalszego etapu formacji.
Życzymy Wam, nasze Kochane Serafickie Nowicjuszki – s. Mario od Miłosierdzia, s. Oremo, s. Tereso i s. Jeremiaszo - zażyłej więzi z Chrystusem i dobrego przygotowania się do ślubów zakonnych.