266px StFrancis part

Niech cię Pan błogosławi i strzeże.

Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,
niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie swoje oblicze
i niech cię obdarzy pokojem.
Zgromadzenie Sióstr Serafitek wraz z całą Rodziną Franciszkańską obchodzi dziś Uroczystość św. Franciszka z Asyżu. Ten wielki Święty jest czczony przez nas jako Patriarcha i Ojciec, a Jego duchowość jest dla nas drogowskazem wskazującym drogę wiodącą śladami Jezusa Chrystusa. Tą drogą od młodości szła nasza Założycielka - bł. Matka Małgorzata Łucja Szewczyk, dostrzegając w Biedaczynie z Asyżu wzór umiłowania ukrzyżowanego Zbawiciela i Jego Matki Maryi, wzór wierności ewangelicznemu ubóstwu i pokorze.
Dziś, w sposób szczególny dziękujemy Bogu za naszego Ojca. Prosimy Go, by wypraszał dla Zgromadzenia łaskę służenia Bogu i człowiekowi w miłości i w wielkiej pokorze, a także dar nowych powołań.
Wraz ze św. Franciszkiem, pozdrawiamy wszystkich: Pokój i dobro!