266px StFrancis part

Niech cię Pan błogosławi i strzeże.

Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,
niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie swoje oblicze
i niech cię obdarzy pokojem.
Wszystkie wspólnoty Sióstr Serafitek obchodzą 13 października święto bł. O. Honorata Koźmińskiego, wielkiego kapłana, cenionego ojca duchowego, heroicznego szafarza sakramentu pojednania oraz znanego założyciela licznych ukrytych zgromadzeń zakonnych – dziś znanych jako Zgromadzenia bezhabitowe, tworzące Rodzinę Honoracką. O. Honorat współdziałał z naszą Założycielką Matką Małgorzatą Łucją Szewczyk, która po przyjeździe z Ziemi Świętej przybyła do Zakroczymia i poddała się pod jego duchowe kierownictwo. Łucja, przy pomocy O. Honorata, założyła w roku 1881 ukryte Zgromadzenie, przyjmujące misję opieki nad najbardziej potrzebującymi. Duchowość bł. Honorata, o szczególnych rysach maryjno-franciszkańskich, głęboko zakorzeniła się w duchowości nowej Wspólnoty zakonnej.
Świętując dziś liturgiczne wspomnienie Współzałożyciela naszego Zgromadzenia, które w tym roku łączy się z trwającym od 16.12.2016 Rokiem Dziękczynienia obchodzonym z okazji Jubileuszu 100 lecie jego śmierci, wyrażamy Bogu wdzięczność za jego życie i dzieło. Zagłębiamy się w jego słowa i pragniemy, jak on, iść drogą wyznaczoną przez ślady Jezusa Chrystusa:
• Lustrem chrześcijanina jest Krzyż Chrystusowy, w Nim powinien się co dzień i kilkakroć na dzień przeglądać dla przekonania się, czy miłość jego do Chrystusowej miłości podobna.
• O, szczęście! Jedno z Chrystusem czuć, myśleć i kochać.
• Ofiaruję Ci wszystkie ziarnka piasku, wszystkie pyłki ziemskie, wszystkie atomy ciał i cząsteczki powietrza, wszystkie krople rzek i morza, wszystkie rośliny i łąki traw, krzewów i drzew, wszystkie gwiazdy, księżyc, słońce (…) abyś przez każdy objaw życia był czczony i wielbiony, jak tego pragniesz i jak na to zasługujesz.
• To, co się czyni w czasie, nie przemija z czasem, ale istnieć będzie po wszystkie czasy.