266px StFrancis part

Niech cię Pan błogosławi i strzeże.

Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,
niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie swoje oblicze
i niech cię obdarzy pokojem.
Św. Franciszek z Asyżu „wybierał miejsca samotne, aby całkowicie móc kierować ducha do Boga”/1 Cel 43/ W sercach wielu sióstr zrodziło się podobne pragnienie doświadczenia Boga w przestrzeni ciszy i samotności. 26 sierpnia 2014 r powstał dom modlitwy w Orawce. Niepozorny, wkomponowany w piękno orawskiej przyrody, w niewielkim oddaleniu od zabytkowego, XVII-wiecznego kościoła pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Wspólnota domu modlitwy liczy trzy, okresowo 4 siostry. Ponieważ rytm życia w domu modlitwy wyznacza Franciszkowa Reguła dla pustelni, raz na jakiś czas każda z nas przyjmuje rolę ewangelicznej Marii siedzącej u stóp Pana i zasłuchanej w Jego Słowo. To dni spędzone na pustelni, w izolacji od wspólnoty, za to w szczególnej bliskości z Bogiem, którego Słowo wyjątkowo wyraźnie rozbrzmiewa w ciszy. Wówczas wszystkie naglące dotąd sprawy bledną wobec świadomości spotkania z wszechmogącym; czas bezcenny, wypełniony Jego obecnością.

s. Chrystiana CMBB