266px StFrancis part

Niech cię Pan błogosławi i strzeże.

Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,
niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie swoje oblicze
i niech cię obdarzy pokojem.
Uczynki miłosierdzia świętej Elżbiety znane są po dziś dzień. Naśladując Jezusa, pochylała się nad ubogimi, chorymi i pokrzywdzonymi ludźmi. Dla nich poświęcała swój czas, zdrowie, majątek. W każdym, a zwłaszcza cierpiącym człowieku, dostrzegała Chrystusa i służyła Mu z wielką ofiarnością. Żyjąc w czasach działalności św. Franciszka z Asyżu, znając osobiście jego braci, zapoznawała się z jego duchowością. Przyjęła jego idee ubóstwa i zjednoczenia z Ukrzyżowanym Zbawicielem. Św. Elżbieta jest Patronką III Zakonu św. Franciszka.
Nasza Matka Założycielka, bł. Małgorzata Łucja Szewczyk gorąco czciła św. Elżbietę. Będąc od młodości związaną z duchowością franciszkańską, zapoznawała się z przykładem jej życia harmonijnie łączącego kontemplację z zewnętrzną działalnością. Matka Małgorzata zakładając Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej, właśnie tą Świętą dała siostrom za Patronkę podejmowanych dzieł miłosierdzia i umiłowania chorych i cierpiących.
Niech dzień świętowania liturgicznego wspomnienia św. Elżbiety napełnia nas radością i rozpala do świadczenia bliźnim miłosiernej miłości.