266px StFrancis part

Niech cię Pan błogosławi i strzeże.

Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,
niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie swoje oblicze
i niech cię obdarzy pokojem.

„Olga Leopoldyna Stawecka – siostra Maria Eligia (1896–1933). Legionistka i zakonnica” – wystawa

Muzeum Więzienia Pawiak – oddział Muzeum Niepodległości ul. Dzielna 24/26. Wystawa będzie czynna do 15 września 2019r.

Olga Leopoldyna Stawecka (1896–1933) całe swoje życie podporządkowała idei walki o niepodległość Ojczyzny: działała w szeregach Związku Strzeleckiego „Strzelec”, była żołnierzem I Brygady Legionów Polskich i sanitariuszką, jako członkini Ochotniczej Legii Kobiet brała udział w obronie Lwowa, Wilna i Warszawy, walczyła także w III Powstaniu Śląskim. Za bohaterstwo w walce została awansowana do stopnia porucznika i w 1922 r. uhonorowana Krzyżem Walecznych. Zakończyła życie jako zakonnica – siostra Maria Eligia – w Zgromadzeniu Córek Matki Bożej Bolesnej w Oświęcimiu.


Ekspozycję przygotowało Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej przy wsparciu Powiatu Bocheńskiego. Wykorzystane na niej materiały w dużej mierze pochodzą z archiwum Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej – Sióstr Serafitek, a zebrane i udostępnione zostały przez Stanisława M. Jankowskiego. Autorami scenariusza wystawy są Stanisław Kobiela i Janina Kęsek. Opracowanie graficzne – Stanisław Mróz.