W Dzień Życia Konsekrowanego wdzięczne Bogu za dar powołania do Oblubieńczej Miłości przez życie radami ewangelicznymi ponawiajmy naszą gotowość dążenia „ …do doskonałej miłości i oddania wszystkich sił dla pełnienia zadań które wyznaczył…” naszemu Zgromadzeniu w Kościele. Świadome, że dar ten przechowujemy w „naczyniach glinianych” i doświadczając na co dzień naszej kruchości, niestałości, nacisków rozpędzonego świata, wracajmy nieustannie do Tego, który jest naszą Nadzieją, Światłem, Pokojem… Oblubieńcem. Uwierzmy, że wciąż nas prowadzi, nieustannie pośród życiowych burz, aby bezpiecznie doprowadzić nas do przystani życia wiecznego. Wspierając się wzajemnie z siostrzaną życzliwością, towarzyszmy sobie w doświadczeniach i trudnościach życia. Odkryjmy na nowo radość wspólnej drogi kroczenia za Chrystusem. „ Miłość czyni nas mocarzami…” w walce o królestwo Chrystusa wszędzie tam dokąd nas posyła. Dzielmy się wiarą, nie bądźmy ślepe na potrzeby otaczającego nas świata. Zaufajmy na nowo, że wspólnota może być miejscem naszego wzrostu i rozwoju, w niej możemy doświadczyć miłości i uczyć się prawdziwie kochać.Życzę wszystkim Siostrom nieustannego pogłębiania więzi z Oblubieńcem, która zaowocuje otwartością na tworzenie jedności siostrzanej.

 Przełożona Generalna
  Matka Justyna Wydra