-TO JEST PAN!
Promienie nowego poranka dotykające swym blaskiem pozostawione puste sieci… Obraz pustych sieci połączony z pustką w sercach uczniów...

OBECNOŚĆ Zmartwychwstałego Pana ODMIENIA diametralnie te przestrzenie.
Czy rozpoznam Pana w moim doświadczeniu?

- CODZIENNY DIALOG Z NIM
Uczniowie wyszli z pustych łodzi, po nieudanym połowie.
„A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu”. Rozpoczął się nowy dialog.

Codzienna modlitwa, rozmowa z Bogiem – zażyłość z Sercem Boga. Wzajemność relacji nie wyklucza żadnej przestrzeni życia. Przed Bogiem nie ma zamkniętej przestrzeni. On odpowie w znany tylko sobie sposób na wszystkie pragnienia serca.

- WZIĄŁ CHLEB I DAŁ IM
Rozpoznanie Zmartwychwstałego przez uczniów podczas posiłku prowadzi do Eucharystycznej Obecności. On pragnie karmić mnie Sobą, żywym Słowem a nade wszystko Swoim Ciałem.
Jezus pragnie być rozpoznanym w Eucharystii, gdzie ukrył oblicze i serce.
Jego miłość nie jest namiastką, nie jest połowiczna jak moja - ale jest pełnią.
Pełnią za którą tęskni moje serce.

- GDY JEZUS ZAPYTA MNIE O MIŁOŚĆ
Przy rozżarzonym ognisku, w obecności Tego, który miłuje bezgranicznie – On sam spyta o żar mojej miłości.