Dzisiejsza uroczystość zachęca by zatrzymać się nad relacją JA – MARYJA. Jaka ona jest? Testament Jezusa, który zostawił nam umierając na krzyżu jest słowo najpierw skierowane do Maryi OTO SYN TWÓJ, a następnie do umiłowanego ucznia OTO MATKA TWOJA. Od tej chwili wszystko staje się inne, pełniejsze. PĘŁNA ŁASKI STAJE SIĘ MOJĄ MAMĄ. Jezus pragnie byś zawierzył/ zawierzyła całe swoje życie Maryi, by stając się jej dzieckiem nigdy nie bać się oddawać Jej swoich radości i smutków. Jezus nie pozostawia nas samych, oddając nas swojej Matce, oddaje nas w bezpieczne ręce i wskazuje kto najlepiej nas poprowadzi w JEGO stronę. Przez SERCE i RĘCE Maryi do Jezusa. Kim jest Maryja w moim życiu? Czy mogę powiedzieć do Niej – MAMO?

Maryjo, Matko moja, Ty co spoglądasz na mnie z czułością, miłością i troską, prowadź mnie do Jezusa. Oddaje się w Twoje ramiona, ukryj mnie w Swoim Sercu.