K: Boże , wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W: Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
K: Chwała Ojcu i Synowi…
W: Jak była na początku, teraz i zawsze…

Dzień ósmy
K: Przybądź, Duchu Święty
W: A serca nasze napełnij darami swymi.
K: Duchu Święty, Ty sprawiłeś, że napełniona darem Bożej bojaźni błogosławiona Matka Małgorzata z wielką ufnością zwracała się do Ojca niebieskiego i gorąco pragnęła we wszystkim wypełnić Jego wolę. Przyjdź i przeniknij nasze serca świętą bojaźnią, która nie jest lękiem przed Bogiem, ale stałym czuwaniem, by wystrzegać się grzechu i wszystkiego, co mogłoby nas od Niego oddalić i ubliżyć świętości Jego Boskiego Majestatu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W: Amen.

Zakończenie na każdy dzień nowenny
K: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K: Módlmy się:
Boże, przed którym każde serce ludzkie stoi otworem, każde pragnienie jest mową i każda tajemnica znaną, oczyść przez wylanie Ducha Świętego zamysły serc naszych, byśmy Cię mogli doskonale miłować i godnie chwalić. Przez Chrystusa, Pana naszego, który z Tobą i tymże Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
W: Amen.
K: Chwała Ojcu i Synowi…
W: Jak była na początku, teraz i zawsze…
Pieśń do Ducha Świętego

Opracowała: s. Agata Warzocha