K: Boże , wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W: Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
K: Chwała Ojcu i Synowi…
W: Jak była na początku, teraz i zawsze…

Dzień dziewiąty
K: Przybądź, Duchu Święty
W: A serca nasze napełnij darami swymi.
K: Duchu Święty, Boski Paraklecie i Pocieszycielu, Ty sprawiłeś, że błogosławiona Matka Małgorzata napełniona Twymi darami niosła pomoc i pociechę ubogim, chorym i dzieciom. Przyjdź do naszych serc z pełnią swoich darów. Utwierdzaj w nas wiarę, by nam zawsze była światłem życia. Pomnażaj w nas nadzieję, by stale dążyć do wyższych rzeczy. Rozpal nasze serca ogniem swej miłości, byśmy z radością wypełniali to wszystko, co się Tobie podoba. Swoją mądrością oświecaj nasz rozum, byśmy poznali drogi zbawienia i umieli służyć Bogu według Twojej woli. Wszechmocą swoją broń nas wśród pokus do złego, ratuj w każdym niebezpieczeństwie, pocieszaj w utrapieniach i pobudzaj do świętych czynów. Czuwaj nad nami i kieruj nieustannie, byśmy zawsze wiernie współpracowali z Twoją łaską, wytrwali w Twojej miłości do końca i posiedli Ciebie w królestwie niebieskim, gdzie z Aniołami i Świętymi chwalić Cię będziemy i dzięki Ci składać na wieki wieków.
W: Amen.

Zakończenie na każdy dzień nowenny
K: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K: Módlmy się:
Boże, przed którym każde serce ludzkie stoi otworem, każde pragnienie jest mową i każda tajemnica znaną, oczyść przez wylanie Ducha Świętego zamysły serc naszych, byśmy Cię mogli doskonale miłować i godnie chwalić. Przez Chrystusa, Pana naszego, który z Tobą i tymże Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
W: Amen.
K: Chwała Ojcu i Synowi…
W: Jak była na początku, teraz i zawsze…
Opracowała: s. Agata Warzocha