266px StFrancis part

Niech cię Pan błogosławi i strzeże.

Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,
niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie swoje oblicze
i niech cię obdarzy pokojem.
2 lutego w Domu Generalnym w Krakowie przeżywałyśmy jubileusz naszych sióstr: s. Przełożonej Ancilli i s. Krystyny. Wdzięczność i radość wypełniały nasze serca. Był czas na życzenia, świętowanie i modlitwę za JUBILATKI. W Dzień Życia Konsekrowanego podczas Mszy św. Siostry Jubilatki odnowiły swoją profesję zakonną i wyraziły pragnienie, aby ochoczym sercem każdego dnia podążać śladami Jezusa. Otrzymały krzyże jubileuszowe - znak naszego Pana, który oddał za nas życie. Jubilatkom życzymy, aby każdy dzień w tej służbie Panu był radosny i zbliżał do wiecznego spotkania z Nim.