266px StFrancis part

Niech cię Pan błogosławi i strzeże.

Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,
niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie swoje oblicze
i niech cię obdarzy pokojem.
Przeżywając XXVI Światowy Dzień Chorego i 160 rocznicę objawień Matki Bożej z Lourdes tradycyjnie w naszym Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Oświęcimiu sprawowana była Eucharystia w intencji chorych i wszystkich posługujących chorym, a na zakończenie krótkie nabożeństwo i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem na sposób lourdzki.

chory2  
Z wielkim wzruszeniem patrzyłam na spotkanie chorych z Jezusem w Najświętszym Sakramencie, na ich radość i wdzięczność wyrażaną w różny sposób dla Pana, który gdy widzi, że nie są w stanie podejść do Niego sam przychodzi do łóżek chorych, aby umocnić ich Swym błogosławieństwem.
Wierzymy, że choroba, cierpienie i ból mają ogromną wartość jeśli są oddawane na chwałę Bogu. Nasza troska o chorych obejmuje nie tylko ciało, ale także zdrowie duszy, dostęp do sakramentów świętych i opiekę duchową.
W tym roku Ojciec Święty Franciszek w Orędziu na Światowy Dzień Chorego, tematem Dnia Chorego uczynił słowa, które Jezus, wywyższony na krzyżu, kieruje do swojej Matki Maryi
i do Jana: „'Oto syn Twój (…) Oto Matka twoja'. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19, 26-27).
Przyjmując Maryję jako Matkę, chcemy uczyć się od Niej miłości do drugiego człowieka i prosić by powołanie do macierzyństwa duchowego realizowało się w nas w trosce o chorych na wzór Jej macierzyńskiego serca.
Kończąc przytoczę słowa z Orędzia Ojca Świętego Franciszka: „Niech Dziewica Maryja wstawia się za tym XXVI Światowym Dniem Chorego; niech pomaga osobom chorym przeżywać swoje cierpienie w jedności z Panem Jezusem i niech wspiera tych, którzy się nimi opiekują. Wszystkim – chorym, pracownikom służby zdrowia i wolontariuszom – udzielam
z serca Błogosławieństwa Apostolskiego.” /Orędzie na XXVI Światowy Dzień Chorego 2018 r./
s. Magdalena Cwajda