266px StFrancis part

Niech cię Pan błogosławi i strzeże.

Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,
niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie swoje oblicze
i niech cię obdarzy pokojem.
I NIEDZIELA ADWENTU – 2 grudnia 2018
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza (33, 14-16)
Psalm responsoryjny: Ps 25,4-5.8-10.14
Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan (3,12-4,2)
Ewangelia według św. Łukasza (21,25-28.34-3)
Pamiętam pełne troski przestrogi mamy, gdy wychodziłyśmy z domu na dłużej: Uważajcie na siebie…
Dziś słyszę zatroskanego Jezusa, który mówi: Uważajcie na siebie…uważajcie na to, co w was najcenniejsze – na serce, żeby się nie stało senne i ociężałe, a przez to niezdolne, by dobrze widzieć i kochać. Koncentrowanie się na doczesnych troskach ogranicza pole widzenia i utrudnia dostrzeganie różnych znaków, które zapowiadają Moją bliskość. Nabierzcie ducha i podnieście głowy…
Zatem na Ciebie, Jezu, kieruję wzrok mego serca i do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę prosząc z Psalmistą: Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.