266px StFrancis part

Niech cię Pan błogosławi i strzeże.

Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,
niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie swoje oblicze
i niech cię obdarzy pokojem.
Matka.6
Refleksja do SŁOWA BOŻEGO:
Wsłuchujemy się dzisiaj w SŁOWO z Księgi Proroka Izajasza (Iz 55, 10-11).
Słuchamy SŁOWA o SŁOWIE.
„SŁOWO, które wychodzi z ust moich…”
W Biblii SŁOWO BOŻE jest rzeczywistością niezwykle dynamiczną, ponieważ w Bogu SŁOWO jest tożsame z działaniem. Kiedy my o czymś mówimy, za naszymi słowami nie muszą iść nasze czyny. Co więcej, nasze słowa z zasady nie mają mocy przemieniania rzeczywistości. Składamy obietnice bez pokrycia, wydajemy polecenia bez oddźwięku. Nasze słowo zwykle pozostaje jedynie słowem, natomiast za BOŻYM SŁOWEM - czy raczej: obok BOŻEGO SŁOWA - zawsze idzie Boże działanie.
Kiedy to sobie uświadamiamy, zaczynamy odkrywać całą moc BOŻEGO SŁOWA. To SŁOWO jest przede wszystkim skuteczne. Jest stwórcze. To SŁOWO naprawdę ma moc zmienić nasze życie, dokonać w nim rzeczy niemożliwych. To jest to samo SŁOWO, które z niczego stworzyło wszechświat!
„ dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju…”
Obraz, który kreśli dziś przed nami SŁOWO, jest pełen życia. Deszcz zmiękcza twardą i wyschniętą ziemię, by mogło w niej zakiełkować ziarno. To SŁOWO pełne nadziei. Bez względu na to jak bardzo obumarła byłaby gleba naszego serca, SŁOWO BOŻE nie tylko ma moc ją ożywić, ale także ma moc zapewnić jej urodzaj. Dobroć i wszechmoc Boga zawsze będzie większa niż nasze ludzkie oczekiwania czy wyobrażenia. Więc rozraduj się dzisiaj tym SŁOWEM!
„SŁOWO nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem…”
Bóg jest Tym, który swą mocą ogarnia wszystko - a więc i Twoje życie. Bóg ma plan wobec Twojego życia, plan, który pragnie zrealizować. Pamiętaj, że Boży plan Cię w żaden sposób nie ogranicza, nie zamyka w jakichś wcześniej przygotowanych ramach - nie w tym rzecz. Boży plan wobec Twojego życia to Twoja droga do Zbawienia, do wiecznego szczęścia z Nim. Boży plan to ciągłe ratowanie Cię od Twoich niewłaściwych wyborów, od grzechu, od głupoty, to ciągłe prostowanie Twoich pokręconych dróg.
Przylgnij do Jego SŁOWA. Uczep się go. Jeżeli Bóg mówi, nie pozwoli, by to SŁOWO pozostało bezowocne. On będzie niestrudzenie szukał dróg i sposobów, by swoje SŁOWO wypełnić, by uczynić je skutecznym w Twoim życiu. W tym też zawiera się tajemnica Bożej Opatrzności.
Uwierz, że Bóg nie mówi swoich SŁÓW na darmo. Że Jemu nic się nie wymyka. I że On nie rzuca SŁÓW na wiatr. Bo Jego SŁOWO jest skuteczne. I każde Jego SŁOWO się wypełni.
s.Urszula Dzielawska CMBB
PEREŁKA BŁ. MAŁGORZATY:
Przykładzie zawierzenia Opatrzności Bożej- módl się za nami.
Wiesz, że wszystko co spotykało Cię w życiu każdego dnia było rzeczywistością pełną dzieł Bożych, każdy dzień i to co ofiarował Bóg było wyrazem Jego miłości. Zanurzona w Bożej Opatrzności nie pytasz dokąd poprowadzi Chrystus, ale troszczysz się o jedno, by być zawsze blisko Niego. Masz świadomość tego, że Bóg nigdy nie zapomina o człowieku, bo wiesz, że Ojciec wie, czego nam potrzeba. Dostrzegasz najmniejsze znaki troski Boga w życiu. Nie mając po ludzku nic, bo szybko tracisz swoich bliskich, bez żadnych zabezpieczeń z wzniesionymi oczyma w niebo dajesz jedną odpowiedź, że jesteś w dobrych rękach. Nie masz obaw by odpowiedzieć na Boże wezwanie założenia nowej wspólnoty zakonnej, nie masz obaw by spojrzeć w oczy ubogich, by przygarnąć sieroty, by stać się przedłużeniem Bożych rąk, nie masz obaw, masz trudności ale ufasz Bożej MIŁOŚCI i masz świadomość , że Bóg się troszczy!!! .
Więc prosimy dziś z Tobą bł. Małgorzato, byśmy mieli świadomość, że Bóg czuwa nad wszystkim co stworzył, czuwa nad nami każdego dnia, czuwa nad naszymi trudnościami i radościami. Czuwa na naszymi rodzinami, wspólnotami. Byśmy umieli zaufać, że jesteśmy w dobrych rękach!
s.Augustiana Kunicka CMBB