266px StFrancis part

Niech cię Pan błogosławi i strzeże.

Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,
niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie swoje oblicze
i niech cię obdarzy pokojem.
Ewangelia o Ojcu.
Ewangelia, która opowiada o tym, jaki jest Ojciec. Która kreśli przed nami obraz Ojca jako Tego, który wysłuchuje próśb swoich dzieci. I który daje to, co potrzebne, swoim dzieciom.
Niewidzialnego Boga możemy zobaczyć przez Jego widzialne dary. Przez prośby wysłuchane i - co zawsze wydaje się nam trudniejsze - przez prośby niewysłuchane. Bo Bóg gdzie indziej niż my może dopatrywać się naszego większego dobra. To, co Ojciec nam daje - i to, czego nam odmawia albo o co każe nam długo i wytrwale prosić - to Boże sposoby objawiania nam Siebie: swojej dobroci, mądrości, troski i długowzroczności.
Z kolei nasze proszenie Boga mówi nam o tym, jaki obraz Ojca nosimy w sobie. To, jak często się do Niego zwracasz , w jaki sposób formułujesz swoje prośby, jak długo jesteś gotowy dobijać się do drzwi Jego Serca - to wszystko bardzo wiele może Ci powiedzieć o Twojej relacji z Ojcem. Czy Mu ufasz? Czy Go potrzebujesz? Czy z Nim - i na Nim - budujesz swoją codzienność?
Modlitwa „Ojcze nasz” to modlitwa codzienna, powszednia. Zbudowana z prostych próśb, które mają stanowić fundament naszego życia w Bogu. Proś więc Boga, by Twoje życie każdego dnia stawało się bardziej świadomie wypowiadaną modlitwą „Ojcze nasz”.