266px StFrancis part

Niech cię Pan błogosławi i strzeże.

Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,
niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie swoje oblicze
i niech cię obdarzy pokojem.
Czas pielgrzymek w pełni, a my chcemy powrócić do naszej wędrówki z Łańcuta na Jasną Górę w grupie św. Urszuli z 39 Pieszą Pielgrzymką Przemyską. Wyruszyłyśmy 6 lipca, by dotrzeć do Tronu Matki po 10 dniach. Te rekolekcje w drodze odbywały się przy rozważaniach omocy działającego w nas Ducha Świętego. Dziękujemy Bogu, Matce Najświętszej i ludziom za ten czas, radość, wspólnotę, bliskość. Niech ten pielgrzymkowy trud wydaje wciąż dobre owoce.