Modlitwy

MODLITWA UCZĄCYCH SIĘ I STUDIUJĄCYCH

Boże, Mądrości Przedwieczna, pomnij na żywą wiarę Służebnicy Twojej Błogosławionej Sancji, tak spragnionej wiedzy i wrażliwej na piękno, a zarazem rozumiejącej, że być dobrym, to znaczy więcej niż wiele umieć, spraw proszę Cię, niech studia moje wzbogacają mój umysł i uszlachetniają moje serce, by coraz żarliwiej poznawało Twoją Prawdę. Przez Chrystusa Pana naszego Amen.


MODLITWA O POTRZEBNE ŁASKI
Boże, Ojcze Najlepszy, Miłości Najwyższa, który hojnie rozdzielasz swoje dary, aby rosła rzesza Twoich świętych, pomnij na żywą wiarę i dziecięcą ufność pokornej służebnicy Twojej, Błogosławionej Sancji, przyrzekającej w godzinie swej śmierci, że orędować będzie za nami u Twojej Dobroci z najpewniejszą nadzieją wysłuchania, udziel mi łaski… o jaką Cię gorąco proszę przez wstawiennictwo tej na ziemi bez reszty oddanej Ci duszy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

LITANIA DO BŁOGOSŁAWIONEJ SANCJI SZYMKOWIAK

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami.
Błogosławiona Siostro Sancjo,
Apostołko miłości Bożego Serca,
Pokorna uczennico Boskiego Mistrza,
Posłuszna Duchowi Świętemu,
Podążająca wytrwale ku szczytom świętości,
Mistyczko codzienności,
Radośnie pełniąca wolę Bożą,
Ofiarna w pracy dla bliźnich,
Czyniąca małe rzeczy w sposób niezwyczajny,
Duchowa Córo Świętego Franciszka,
Wzorze wierności ślubom zakonnym,
Siostro uboga i prosta,
Przykładzie ukochania prawdy,
Płomieniu czysty, pokorny,
Bezgranicznie ufająca Bogu,
Trwająca w ciszy przed Panem,
Czyniąca wszystko, by Miłość była kochana
Oddana Bogu na przepadłe,
Wytrwale z Jezusem idąca na Kalwarię,
Wynagradzająca za grzechy świata,
Znaku Dobroci Ojcowskiej,
Dostrzegająca piękno w każdym człowieku,
Krzywdy chętnie przebaczająca,
Niosąca pokój i nadzieję,
Umierająca z miłości,
Orędowniczko u Boga,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami!

C: Módl się za nami Błogosławiona Sancjo
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się: Boże, który jesteś najwyższym dobrem, dzięki Twojej łasce błogosławiona Siostra Sancja poprzez całe życie naśladowała Chrystusa w Jego posłuszeństwie i pokorze, udziel nam swoich darów, abyśmy za jej przykładem byli świadkami Twojej odwiecznej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Audio

KsDrHabWygralaWyklad.mp3

Wykład ks. dr hab. Pawła Wygralaka wygłoszony podczas sesji poświęconej Bł. Sancji

Temat sesji " Wychowanie naszym zadaniem i powołaniem" Poznań, 17.11.2012, Centrum Jana Pawła II, parafia św. Rocha

Filmy

Filmik z Bolivii

Filmik z Bolivii