Myśli

Wybierz miesiąc: *
1
Pan Jezus jest Bogiem zazdrosnym,
chce posiadać całe nasze serce -"Córko, daj mi serce swoje"
- powiedział do św. Marii Małgorzaty.
W duszy Jemu całkowicie oddanej potrafi cuda zdziałać. [55]
2
Pragnę wynagradzać Bożemu Sercu za grzechy świata. [Test. 32]
3
Jeżeli twa praca i twe stanowisko panuje nad tobą,
jesteś zgubioną! [105]
4
Nie można słuchać a mieć swoje "widzimisię",
ale trzeba swój rozum ciągle Panu Bogu oddawać w ofierze. [111]
5
Im żywsza będzie nasza wiara w moc posłuszeństwa
i choćby były pozory najgorsze, to jednak
będzie błogosławieństwo Boże z nami.
Pokorze i posłuszeństwu towarzyszy Bóg i Jego łaska. [128]
6
Ufam, że Serce Jezusowe najlepiej pocieszy. [7]
7
Tu w klasztorze łatwiej nam się zbawić, a nawet uświęcić,
bo możemy się Bogu wyłącznie oddać,
wyłącznie Jemu służyć. [28]
8
Szerzenie czci ku Najświętszemu Sercu Jezusowemu
- czyż może być piękniejsze powołanie. [5]
9
Wola Boża - wola ma, to co Bóg chce
- to i ja. [I. T.3/55]
10
Jesteśmy członkami jednego ciała,
jednej rodziny chrześcijańskiej.
Chrystus powiedział wyraźnie: po tym poznają,
że uczniami Moimi jesteście,
jeśli miłość mieć będziecie jeden ku drugiemu 12.
To jest ten łańcuch, który łączy nas silnie ze sobą. [184]
11
Jeśli Dobra Matka zadecyduje mój powrót do Polski,
będzie to dla mnie i dla mojego powołania wielkie
doświadczenie, ale także doświadczenie
miłości dla Miłości, Której mam szczęście służyć.
Przyjmę tę decyzję z całkowitym, dziecięcym poddaniem
wiedząc dobrze, że to będzie dla mnie głos Boga,
wola pełna miłości Najświętszego Serca Jezusa. [List 1]
12
Pokusy przeciwne cnocie czystości,
jeśli je zwyciężać będziemy, będą dla nas środkiem do postępu
i uzyskania świętości. [57]
13
A ci co nie posiadają tej korony dziewiczej,
mogą zdobyć czystość pokutną. Ta odzyskana czystość
jest szlachetną, piękną i mocną tym bardziej,
że wymaga ona walk bardziej zażartych
i ofiar najcięższych dla natury.
To też czyni ona duszę silną i opanowaną.
Ona też jest owocem miłości Jezusa. [93]
14
Życie wspólne nie jest trudne dla tych, co mają miłość
- bo dla miłujących i pokornych jest to raj prawdziwy.
O jak dobrze i miło, gdy bracia mieszkają razem 13. [184]
15
Im piękniejsza jest cnota, tym trudniejsza. [111]
16
Spoczywając dzień i noc na Boskim Sercu
- Zagłębiaj się w miłości Jezusa, jaką miał,
by ratować dusze i zbawiać je - i chętnie wszystko znoś
i przebaczaj... przebaczaj... [16]
17
Najczęstszym krzyżem to my sami
- ten krzyż każe nam Pan Jezus wziąć na każdy dzień.
Wszyscy mamy w sobie zarzewie pożądliwości,
które trzeba zwalczać, aby się zbawić i uświęcić. [74]
18
Trzeba się nam cieszyć z każdego niedostatku,
z uśmiechem witać każdą sposobność do ćwiczenia się
w ubóstwie i wtedy oddawać się tym bardziej w ręce Boga. [114]
19
Modlitwa jest zwierciadłem, w którym dusza widzi swe myśli.
Powinno się przeplatać pracę modlitwą. [177]
20
Względem bliźniego duszę prostą
cechuje życzliwość serdeczna i szczera,
otwartość miła i roztropna, miłość słodka,
ale połączona z szacunkiem, miłość cierpliwa,
uprzedzająca bez niepokoju i niedorzecznej przesady.
Względem samej siebie osoba prosta
odznacza się duchem porządku i pokoju,
cierpliwością dla swych upadków,
pomyłek, niepowodzeń.
Nie dziwi się swym upadkom, tak jak dziecko. [84-85]
21
Znosić wszystko z miłości ku Sercu Jezusowemu
- Ono pragnie, abyśmy były oderwane od wszystkiego.
To Serce Boskie przenika wszystko
i wypełni naszą wolę, gdy będziemy Jego Wolę
przez Przełożonych objawioną spełniać.
W godzinę śmierci dusza zakonna
błogosławić będzie tych, którzy jej dali
sposobność do cierpienia. Oddajmy się Sercu Jezusowemu
jako baranek ofiarny. [149]
22
Duch nasz i serce zepsute grzechem pierworodnym,
skłonne są do złego. Nie wystarcza więc sama pobożność
i zamiłowanie do pracy, ale potrzebna jest gorliwość
o chwałę Bożą i zapał. [163]
23
Tam gdzie jest ubóstwo, jest i karność zakonna
i na odwrót - gdzie się wciska luksus,
zanika ubóstwo i powstają nadużycia. [120]
24
Narodzenia św. Jana Chrzciciela
Łzy, uczucie i pociechy żadną miarą
nie są pewnym znakiem wielkiej miłości,
jak znowu oschłość, często spotykana w życiu Świętych,
a posunięta nieraz aż do niesmaku Boga i rzeczy Bożych,
nie świadczy o braku miłości, lecz przeciwnie jest oznaką
miłości doskonałej, dojrzałej, męskiej,
uwalniającej się od zmysłów i form dziecięcych. [94]
25
Radość, pokój pochodzą z pokory; smutek zaś z pychy.
Dusza pokorna nie dziwi się swoim upadkom,
lecz stara się ciągle dążyć do doskonałości.
Jest zadowolona ze wszystkiego i ze wszystkich. [48]
26
Złożyłam całą moją ufność w Najświętszym Sercu i ufam,
że pozwoli mi wkrótce mimo mojej małości pójść za Nim
na drodze zakonnej. [List 2]
27
Wstąpienie do Zgr. SS. Serafitek - 1936
Czuję się naprawdę szczęśliwa,
że Pan Bóg pozwolił mi oddać się
Jego wyłącznej służbie. [7]
28
Najbardziej szatan nie znosi dusz apostolskich,
to też szczególnie w klasztorze szatani kuszą,
ale za to też dusze zakonne mają więcej
sposobności do walki, więcej mogą odnieść zwycięstw
i tak wzrastać w miłości Bożej. [151]
29
św. Apostołów Piotra i Pawła
Również i święci, nie zaraz od początku doszli do tego,
by cierpieć z radością. Nie, i oni czuli swój krzyż i jęczeli
pod gniotącym jego ciężarem, a nieraz upadali
na swojej drodze krzyżowej. Ich odwaga i ich moc
osiągała dopiero powoli twardość stali. [17]
30
Jeśli chcemy być czyste - musimy się modlić,
jeśli chcemy być czystsze - to musimy się bardziej modlić. [177]

Audio

KsDrHabWygralaWyklad.mp3

Wykład ks. dr hab. Pawła Wygralaka wygłoszony podczas sesji poświęconej Bł. Sancji

Temat sesji " Wychowanie naszym zadaniem i powołaniem" Poznań, 17.11.2012, Centrum Jana Pawła II, parafia św. Rocha

Filmy

Filmik z Bolivii

Filmik z Bolivii