Dzieła

Pierwsze zadanie jakie mamy wyznaczone w Kościele, to trwanie na modlitwie i włączanie się w jeden głos uwielbienia Wszechmogącego Boga- Ojca i Syna i Ducha Świętego.  Poprzez nasze życie  i działanie mamy uobecniać Boga w świecie i wzbudzać nadzieję  w tych osobach, z którymi spotykamy się każdego dnia.

Zgodnie z hasłem jaki pozostawili nam Założyciele, WSZYSTKO DLA JEZUSA PRZEZ BOLEJĄCE SERCE MARYI - chcemy kształtować naszą codzienność w duchu odpowiedzialności i otwartości na potrzeby innych, powierzając siebie i naszych podopiecznych Bogu i Matce Bożej Bolesnej.
Zgromadzenie nasze realizuje swoją misję w Polsce, Francji, Szwecji, Italii, USA, na Ukrainie i Białorusi i w Gabonie (Afryka).

Posługujemy w:
  • Zakładach Opiekuńczo- Leczniczych
  • Domach Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży
  • Przedszkola i ochronkach
  • Kancelariach i zakrystiach
  • Świetlicach Środowiskowych  
  • Katechizujemy dzieci i młodzież w szkołach i przedszkolach
  • Organizujemy w parafiach zajęcia dla dzieci i młodzieży (Schole, Kręgi Biblijne, Ogniska Misyjne, Krucjaty Eucharystyczne, Katolickie Stowarzyszenia Młodych, Oazy, grupy teatralne)
  • Odwiedzamy chorych w ich domach
  • Prowadzimy stołówki dla ubogich

Audio

KsDrHabWygralaWyklad.mp3

Wykład ks. dr hab. Pawła Wygralaka wygłoszony podczas sesji poświęconej Bł. Sancji

Temat sesji " Wychowanie naszym zadaniem i powołaniem" Poznań, 17.11.2012, Centrum Jana Pawła II, parafia św. Rocha

Filmy

Filmik z Bolivii

Filmik z Bolivii