Pierwsze zadanie jakie mamy wyznaczone w Kościele, to trwanie na modlitwie i włączanie się w jeden głos uwielbienia Wszechmogącego Boga- Ojca i Syna i Ducha Świętego. Poprzez nasze życie i działanie mamy uobecniać Boga w świecie i wzbudzać nadzieję w tych osobach, z którymi spotykamy się każdego dnia.
Zgodnie z hasłem jaki pozostawili nam Założyciele, WSZYSTKO DLA JEZUSA PRZEZ BOLEJĄCE SERCE MARYI - chcemy kształtować naszą codzienność w duchu odpowiedzialności i otwartości na potrzeby innych, powierzając siebie i naszych podopiecznych Bogu i Matce Bożej Bolesnej.
NASZE1
mbb2 Small