Błogosławiona Małgorzato Łucjo, która całe swoje życie poświęciłaś służbie Bogu w drugim człowieku. Dziś, tak jak i w czasie twojego ziemskiego życia, potrzeba wielu ofiarnych serc, które ponad wszystko kochałyby Chrystusa, które chętnie służyłyby cierpiącym członkom Jego Mistycznego Ciała – Kościoła. Uproś u tronu Boga nowe zastępy świętych kapłanów, osób konsekrowanych, misjonarzy i apostołów. Niech spełni się pragnienie Serca Jezusowego i na całym świecie zapłonie ogień Jego miłości. Amen.
NASZE1
mbb2 Small