MODLITWA

o uproszenie łask za przyczyną

Błogosławionej Małgorzaty Łucji

Ojcze nieskończenie dobry,

Ty powołałeś Błogosławioną

Małgorzatę Łucję do troszczenia

się o ubogich, opuszczonych

i chorych, spraw, przez Jej wstawiennictwo,

abyśmy wiernie

wypełniali nasze powołanie i cieszyli

się otrzymaniem łaski...,

o którą pokornie prosimy. Przez

Chrystusa Pana naszego. Amen

NASZE1
mbb2 Small