Błogosławiona Sancjo, nasza Siostro, która z wielką radością odpowiedziałaś na Jezusowe wołanie: „Pójdź za Mną!”. Ty swoim życiem pokazałaś, jak mimo przeszkód i trudów zrozumieć wolę Bożą i ją wypełnić. Potrafiłaś zawierzyć Bożym planom i znalazłaś w nich wewnętrzną radość.
Wyproś dziś dla mnie łaskę Ducha Świętego, abym dzięki Jego światłu i poprzez okoliczności życia poznał(a) zamysł Boga wobec mnie. Niech On umocni moje serce, aby nic i nikt nie zawrócił mnie z drogi, wyznaczonej mi przez Opatrzność: czy to w życiu poświęconym wyłącznie Bogu, czy w małżeństwie i rodzinie, czy w samotnej służbie innym. Obym na każdej z tych dróg widział(a) drogę uświęcenia siebie i bliźnich, a moje oddanie się Bogu było „na przepadłe”. Niech w ten sposób osiągnę szczęście, które On sam przeznaczył dla mnie. Amen.
NASZE1
mbb2 Small