Błogosławiona Siostro Sancjo, którą Bóg w swojej łaskawości przyozdobił licznymi cnotami i dara­mi, bądź dla mnie wzorem i przewodniczką. Ty, która zajaśniałaś szczególną pokorą i prostotą, po­móż mi zrozumieć, że tylko stając się dzieckiem mogę wejść do Królestwa Bożego.
Naucz mnie, jak z ufnością powierzać się Bogu, liczyć tylko na Jego wszechmoc i z zapałem speł­niać Jego wolę. Broń mnie przed pokusą wielkości i samowystarczalności, przed wzgardą ubogimi i pogonią za niezwykłością. Pomóż mi odkryć, że w zwykłej codzienności kryje się moja szansa na świę­tość i wspieraj mnie w dążeniu do pełnego zjednoczenia z Bogiem. Amen.
NASZE1
mbb2 Small