Błogosławiona Siostro Sancjo, spoglądająca na nas z wyżyn nieba, Ty zaznałaś, co znaczy niepewność życia czy bytu. W swoim życiu byłaś świadkiem walk, wojen, nienawiści i prześladowań. Wiesz, co to strach, smutek i cierpienie. Ty jednak umiałaś w tym wszystkim za­chować pokój serca, który wypływał z Twojego zjednoczenia z Bogiem. On był Twoją siłą, pocie­chą i umocnieniem.
Uproś u tronu Serca Bożego, aby na całym świecie ustały wojny, walki i prześladowania; niech wszystkich ogarnie Boży pokój i miłosierdzie. Niech moje serce stanie się zaczynem pokoju dla mnie samego i mojego otoczenia, abyśmy wszyscy zgodnie mogli wołać do Boga: „Przyjdź Królestwo Two­je”. Amen.
NASZE1
mbb2 Small