Poznań
Ul. Bednarska 20, 60-571
Dom powstał w 1976 roku. Jest to dom Zarządu Prowincjalnego i dom formacyjny. Ponadto prowadzimy katechizację w szkole podstawowej.

Poznań
Ul. Św. Rocha 13, 61-142
Dom powstał w 1930 roku.
Znajduje się tu  Dom Pomocy Społecznej dla 60 dzieci i młodzieży niesprawnych fizycznie i psychicznie. Siostry pracują jako pielęgniarki i opiekunki dziecięce, przygotowują posiłki w kuchni. W parafii siostry pracują jako katechetki a także w biurze parafialnym i zakrystii. Ponadto opiekujemy się chorymi osobami dla których organizujemy kilka serii wczso-rekolekcji w okresie letnim. Siostry odwiedzają również chorych w ich domach.
Odbywają się tu również Dni Skupienia i Rekolekcje dla dziewcząt.
W tym domu realizowała swoją świętość Błogosławiona s. Sancja Janina Szymkowiak, w związku z tym wiele osób i grup odwiedza nasz klasztor, aby poznać bliżej życie Bł. s. Sancji.

Chodzież
Ul. Ujska 31, 64-800
Dom powstał w 1921 roku.
Siostry prowadzą zajęcia dla dzieci w Świetlicy Socjoterapeutycznej.

Gdańsk
Ul. Uranowa 12 a/5, 80-041
Placówka powstała w 1992 roku.
Prace podejmowane przez Siostry to katecheza w szkole podstawowej i przedszkolach oraz prace na terenie parafii związane z  wystrojem kościoła i bielizną kościelną.

Gdańsk
Pl. Najświętszej Maryi Panny 2, 80-384
Placówka istnieje od 1971 roku.
Siostry prowadzą parafialną świetlicę dla dzieci z rodzin ubogich i kuchnię dla biednych. Ponadto siostry katechizują w szkole podstawowej, pracują w kancelarii parafialnej, kuchni plebanijnej i dbają o wystrój ołtarzy i bieliznę kościelną.

Gdynia Orłowo
Ul. Techniczna 14, 81-528
Dom powstał w 1970 roku. Siostry parują w bierze parafialnym,  katechizują w szkole podstawowej i przedszkolach oraz posługują w Hospicjum św. Józefa w Sopocie. Jest to dom wypoczynkowy i rekolekcyjny dla osób prywatnych i zorganizowanych grup.

Leszno
Pl. Komeńskiego 4, 64-100
Dom powstał w 1923 roku.
Siostry pracują w kancelarii parafialnej, zakrystii oraz dbają o wystrój ołtarzy i okolicznościowe dekoracje. Prowadzą katechizację i posługują w szpitalu.

Nieszawa
Ul. Noakowskiego 11, 87-730
Dom powstał w 1997 roku.
Praca sióstr to : prowadzenie świetlicy dla dzieci, katechizacja, zakrystia, opieka nad starszymi, chorymi osobami.

Piła
Ul. Ludowa 20, 64- 920
Dom powstał w 1967 roku.  
Siostry katechizują , pomagają w biurze parafialnym, pracują w zakrystii.

Toruń
Ul. Wyrzyska 3, 87-100
Dom powstał w 1926 roku. Siostry prowadzą Zakład Opiekuńczo - Leczniczy, w którym przebywa 80 osób starszych, niepełnosprawnych i leżących. Ponadto zajmujemy się wystrojem kościoła i dbamy o bieliznę kościelną.

NASZE1
mbb2 Small