CharyzmatOddajemy się całkowicie Bogu, który nas powołał i posłał do najbardziej potrzebujących: ubogich, starców, chorych, ułomnych i dzieci" (Konst. Zgrom. I.1)"Podejmujemy również pracę wśród dzieci wiedząc, że kto przyjął dziecko w imię Jezusa, jego przyjmuje (por Mt 18,5). Szczególną uwagę poświęcamy dzieciom specjalnej troski, pozbawionym opieki rodzicielskiej, ubogim i opuszczonym.(...) dokładamy starań, aby umożliwić dzieciom i młodzieży poznanie i umiłowanie Boga". (Konst. Zgrom. I.3)"Zgromadzenie - jako cząstka Kościoła, który w zmieniającym się świecie ma uobecniać Boga (por KDK 21) - stara się być otwartym na aktualne potrzeby ludzi. Dlatego, kierując się duchem Założycieli, jest gotowe - w miarę swych możliwości - podejmować nowe formy służenia najbardziej potrzebującym". (Konst. Zgrom. I.4)

Audio

RadioVia-Rzeszow-21122012.mp3

Radio VIA - Rzeszów - rozmowa z s. Ryszardą Olech

Filmy

Filmik z Bolivii

Filmik z Bolivii