Wyjątkowe, przedziwne spotkania ze Zmartwychwstałym to niewątpliwie przejaw Jego miłosierdzia, które udzielane jest w darze przebaczenia: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Ukazując się swoim uczniom, Jezus przebacza im wszystko, czego się dopuścili …również podczas Jego męki i śmierci. Apostołowie otrzymawszy przebaczenie, przechodzą niezwykła przemianę od zalęknionych uczniów do mężnych wyznawców, pełnych odwagi i gotowych oddać życia w Imię Jezusa.
Niedziela Miłosierdzia Bożego to dla nas wszystkich okazja do kolejnego, pokornego stanięcia pod Krzyżem by obmyła nas Jezusowa Krew i Woda …
NASZE1
mbb2 Small