Niedziela 25.04.2021

DOBRY PASTERZ

Perykopa z dzisiejszej niedzieli przypomina nam o Jezusie Dobrym Pasterzu. Ciekawe jest to, że w tym fragmencie, oba tytuły Jezusa  mają pewien związek z owcami, raz jawi się On jako ich „Pasterz” (J 10,11.14), a raz jako „Brama owiec” (J 10,7.9). W obu przypadkach chodzi o zapewnienie owcom pokarmu i bezpieczeństwa, co ostatecznie służy zagwarantowaniu im życia. Jezus, opowiadając tę przypowieść mówi o czymś więcej niż opiece nad jedynie życiem owiec: chodzi o ich „życie w obfitości” (J 10,10b). Ciekawe jest to, że słowo owca, po grecku  to πρόβατον – probaton, a już w Starym Testamencie najczęściej jest używane w znaczeniu przenośnym na oznaczenie narodu pod władzą Boga lub króla. Perykopa ta, bez cienia wątpliwości, traktuje więc o czymś więcej niż tylko o zwykłych owcach wyprowadzanych na pastwisko: odnosi się ona do sprawy zbawienia człowieka.


Pasterz wchodzi i wychodzi : warto na tym ruchu się zatrzymać. Tak scharakteryzowany ruch pasterza związany jest z koniecznością przybycia do owczarni i wejścia do niej, dokonującego się przez bramę (J 10,1 – 2) celem zwołania swoich owiec oraz wyprowadzenia

ich na zewnątrz (J 10,3). Dzięki temu owce mają możliwość bezpiecznego udania się na pastwisko i znalezienia pokarmu (J 10,4.9c.10b). Paradoksalnie jednak, znalezienie paszy wiąże się nie tylko z wyjściem z owczarni. Jezus jest Pasterzem, ale jest On także jednocześnie Bramą. Dlatego w tym samym wersecie (J 10,9) powiedziane jest również: „Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony”. 

Obie zatem czynności – „wejście i wyjście” – oznaczają całą aktywność owiec i symbolizują gwarancję życia i bezpieczeństwa, o ile dokonane są w związku z osobą Jezusa. O zbawieniu decyduje nie tyle kierunek działań („do wewnątrz” czy „na zewnątrz”), co fakt, iż jest to „wychodzenie z Jezusem- -Pasterzem” lub „wchodzenie przez Jezusa-Bramę”. Aby stać się uczestnikiem „życia w obfitości”, czyli zbawienia, symbolizowanego tu m.in. przez „paszę a należy zawsze wędrować wiernie za Jezusem-Pasterzem, co związane jest. z „wchodzeniem i wychodzeniem” przez bramę, przez Niego.

Zycie za Chrystusem, w Chrystusie, przeżyte z Chrystusem daje nam życie w obfitości ale nie zapomnijmy, że Dobry Pasterz od zawsze chce nam zapewnić obfitość darów. Już jako pojmany w Ogrójcu, (J 18,7 – 8), w sposób symboliczny zapowiada dar „życia w obfitości” (J 10,10b), czyli wieczne „zbawienie” obiecane tym, którzy z Nim „wejdą i wyjdą, i znajdą paszę” (J 10,9bc).


Rozważanie oparte o artykuł Zbigniewa Grochowskiego DOBRY PASTERZ, POJMANY W OGRÓJCU, DAJE ŻYCIE SWOIM UCZNIOM (J 10,1 – 18; 18,1 – 14), 2017.

NASZE1
mbb2 Small