SŁOWO = JEZUS

Jezus chce mówić do serca poprzez Słowo z dnia, zaprasza, by wprowadzić Jego spojrzenie w każdy obszar życia.
Czy pozwolę Słowu , by rzeźbiło moje serce POSTAWY – WZROK – DOTYK ,
a tym samym czy zgodzę się na to, by jednoznacznie odciąć się od czegoś, co ściąga mnie w dół?

o POSTAWY
Spotkanie z Jezusem w Słowie jest dla mnie czasem na zatrzymanie się w pełnieniu misji dla Pana, po to, by spotkać Jego Samego.

o WZROK
Proszę Cię Panie o wzrok z głęboką perspektywą wiary. Niesamowitą inspirację odkrywam w postawie bł. Matki Róży Czackiej, jej uważność na Boga ukrytego. Utraciła wzrok fizyczny, ale w duszy miała pełne widzenie, Boże światło.

o DOTYK
Oddaję Ci Panie przestrzeń, gdzie służę innym. W Słowie wyostrzasz mi proste, pokorne służenie – w znaku tak prozaicznym jak podanie kubka wody do picia.

o ROZEZNANIE
- Co prowadzi mnie do upadku?
-Co muszę zdecydowanie odciąć by być w jedności z Bogiem?
-Czy czuję w sercu wewnętrzną postawę odpowiedzialności za siebie i innych?
- Kogo ściągam w dół?
NASZE1
mbb2 Small