Iz 40, 1-5.9-11
Ps 85, 9-14
2 P 3,8-14
Mk 1,1-8
Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi… Jak usłyszeć Jego głos w gwarze, którym żyje współczesny świat, w natłoku różnych informacji? Po czym poznać, że to On mówi? Jak się z Nim spotkać w biegu codziennych wydarzeń i ważnych spraw? Cisza jest głosów zbieraniem - podpowiada prorok naszych czasów, Karol Wojtyła, więc o nią się najpierw zatroszczę. Potrzebuję jednak kogoś, kto mi w tym pomoże, Bożego Przewodnika, który wyprowadzi na pustynię, by Bóg przemówił do serca.
Przyznam się przed Bogiem do moich grzechów. Pokażę Mu swoją wyniosłość i dołujące kompleksy, oddam krępujący mnie lęk i poproszę, by chwała Pańska objawiała się mimo mych słabości. Widząc własną niewystarczalność, oprę się na Bożym ramieniu i przyjmę Jego pocieszenie. Pan sam szczęściem obdarzy, bo choć przychodzi z mocą, to mimo swej wielkiej potęgi jest bliski i łagodny. Jak dobry pasterz, który zna swoje owce i troszczy się o ich potrzeby.
Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi: oto ogłasza pokój… Po tym poznam, że to On przychodzi. Przynosi pokój i bliskie jest Jego zbawienie. Nie zwleka z wypełnieniem obietnicy…, On jest cierpliwy w stosunku do nas i… wszystkich chce doprowadzić do zbawienia. Tak, to dobra nowina, którą rozbrzmiewa Ewangelia. To Jezus – Bóg zbawia. Wszyscy będą mogli zobaczyć BOŻE ZBAWIENIE. Jan Chrzciciel Go zapowiada i mówi z pokorą: Ja zanurzałem was w wodzie, On zaś zanurzy was w Duchu Świętym. Pocieszycielu, Duchu prawdy, który was wszystkiego nauczy i doprowadzi was do całej prawdy.
Chcę w tym Duchu wołać z całym Kościołem: Marana tha, przyjdź Panie Jezu! Zanurz nas w swoim Duchu, rozpal Jego ogniem i uczyń zwiastunami dobrej nowiny wobec braci.

s. Agata Warzocha CMBB
NASZE1
mbb2 Small