24.12.2017 r.
IV Niedziela Adwentu, Wigilia Bożego Narodzenia – Łk 1, 26 – 38
W wigilię Bożego Narodzenia, niemal już stojąc w progach stajenki, widzimy roztaczającą się przed nami Tajemnicę Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. To największa Tajemnica Adwentu, prowadząca nas jasną drogą nadziei na spotkanie z Bogiem żyjącym pośród swego ludu. To spełnienie się Obietnic, które dziś rozbłysną światłem pośród ciemności nocy i objawią Słowo, które stało się ciałem. Trzeba nam więc na nowo przeżyć Tajemnicę Wcielenia, by pośród świątecznego splendoru nie stracić z oczu BOGA, dzięki Któremu otworzyły się nam drzwi łaski zbawienia.

Zwiastowanie objawia nam Boga Ojca, który cierpiąc z powodu grzechu swoich dzieci, spełnia daną im w raju Obietnicę Potomstwa Niewiasty miażdżącego głowę węża. Widzimy, jak Bóg posyła Anioła Gabriela do Dziewicy w Nazarecie, by przyjęła w swoje łono Jego Jednorodzonego Syna, mającego przez Nią przyjść na świat i odkupić upadłą ludzkość z sideł szatana. Dostrzegamy Ojca, który na pokorne „fiat” Maryi osłania Ja swoją mocą i czyni Matką Bożą przynoszącą światu Emmanuela.

Zwiastowanie objawia nam Syna Bożego, który swoim „tak” na wolę Ojca przyjmuje ludzkie ciało i podejmuje się misji zbawienia świata. Oglądamy tego, który będąc Bogiem „przyjął postać sługi”, ogołocił się i utożsamił z kruchością ludzkiej natury, który stając się Człowiekiem, staje się Synem Matki Maryi i Bratem każdego człowieka. Poznajemy Syna Najwyższego, który na ziemi ma być nazwany imieniem Jezus, ma panować i być wielkim na wieki. Doświadczamy ogromu Jego miłosiernej miłości rozlewającej się w sercach ludzkich jak światło pośród mroków ciemnej doliny zła.

Zwiastowanie objawia nam Ducha Świętego, który jest żarem miłości i Dawcą życia, który zstępując na Maryję kształtuje w Jej łonie Nowego Adama. Przyjmujemy prawdę o Duchu Bożym, który umacnia Maryję w Jej rozeznawaniu Woli Ojca i w Jej odpowiedzi na Zwiastowanie zdumiewającej Nowiny.
Zwiastowanie objawia nam Maryję z Nazaretu, Dziewicę poślubioną Józefowi, z rodu Dawida. Wnikamy w Jej pokorę z jaką przyjmuje zaskakujące Ją słowa Anioła, w podjęty dialog i postawę rozeznawania skierowanego do Niej przesłania. Zadziwiamy się Jej głęboką wiarą, dzięki której zdolna jest powiedzieć Bogu „tak” na Jego nieogarnione ludzkim umysłem działanie. Jesteśmy pełni zdumienia, że potrafi w czystej miłości przyjąć Tajemnicę Boga, który w swej istocie jest niepoznawalny i nieprzewidywalny, inny od wszelkiego wyobrażenia o Nim. Kontemplujemy Maryję, która składa Bogu w ofierze swoje plany życia i wyznaje: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według słowa Twego”.

Dziś, dzieląc się nawzajem białym opłatkiem, życzmy sobie, by Tajemnica Wcielenia Bożego Syna, objawiona nam przez Zwiastowanie, jeszcze mocniej usposobiła nasze serca do przyjęcia przychodzącego na świat Zbawiciela. Niech Nowonarodzony Jezus – Syn Boga Najwyższego, darzy nas swoją łaską i błogosławieństwem, a Maryja – Święta Boża Rodzicielka, niech pomaga nam wzrastać w wierze i ufności „Słowu, które stało się ciałem i zamieszkało pośród nas” - „dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.
s. Maksymiliana Gustyn CMBB
NASZE1
mbb2 Small