266px StFrancis part

Niech cię Pan błogosławi i strzeże.

Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,
niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie swoje oblicze
i niech cię obdarzy pokojem.
28.01.2018 r.    
IV Niedziela Zwykła  –  Mk 1, 21  – 28
Jezus, rozpoczynając swoją publiczną działalność, wyrusza do Galilei i tam zaczyna głosić Ewangelię. Przede wszystkim wzywa do nawrócenia i do przyjęcia łaski wiary. 
Moc Słowa głoszonego przez Jezusa wyzwala w otoczeniu moc dobra. Zebrani w synagodze ludzie, którzy przyszli tutaj w szabat, by wsłuchiwać się w Słowo Jahwe, są zauroczeni pięknem nowej nauki. Słuchając pouczeń Nauczyciela z Nazaretu i odczuwając w Jego nawoływaniu autorytet Boga samego, doznają zdumienia – „ uczył ich bowiem jak ten , który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie”. Wchłaniając w serca  treść tej wyjątkowej nauki pozwalają, by przeniknęła ona ich umysł i wolę. 
Moc Słowa głoszonego przez Jezusa demaskuje istniejącą w otoczeniu moc zła. Człowiek opętany przez ducha nieczystego na głos Jezusa reaguje krzykiem, wprowadza wokół siebie chaos, samowolnie uzurpuje sobie prawo publicznego ujawniania pochodzenia i celu misji Syna Bożego na ziemi. Obecność Mistrza nie pozwala mu  dłużej ukrywać się w człowieku i niszczyć go swoją przewrotnością. Zło wychodzi na jaw i ukazuje swe podstępne działanie oraz obezwładniający go lęk przed „Świętym Bożym”. 
Moc Słowa głoszonego przez Jezusa rodzi dwa przeciwległe pytania: - „Co to jest, nowa jakaś nauka z mocą?”; - „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku?” Pierwsze prowadzi do refleksji, przemiany i postawy wiary, a z nich do konkretnego działania - pójścia i gorliwego rozpowiadania po okolicy usłyszanych słów oraz dokonanych przez Nauczyciela czynów. Drugie jest rozpaczliwym domaganiem się od Jezusa pozostawienia prawa swobodnego działania dla ducha zła, pozostawienia go w spokoju. 
Jezus, przez swoje Słowo pragnie wyzwalać w nas moc dobra – zadziwienie, kontemplację i czynną miłość. Chce, byśmy trwali w zasłuchaniu, nosili Jego Ewangelię w sercu i wzrastali w postawie wiary. Potęgą swej nauki zaprasza nas do otwarcia się na Tajemnicę Boga i podjęcia życia w przyjaźni z Nim. Jezus pragnie również, by moc Jego Słowa uwalniała nas od ducha mocy zła. W świetle swoich prawd pomaga nam demaskować szatana wprowadzającego w nasze dusze nieczystość właściwą grzechowi. Tylko Jego Słowo może uciszyć w nas głos kłamstwa i dać nam siłę zerwania jakiejkolwiek więzi ze złem – „ Milcz i wyjdź z niego!”  To Jezus swoją łaską sprawia, że stajemy się wolni, czyli czyści, jaśniejący 

 pięknem Jego Słowa, prawdziwie szczęśliwi.
Nie ma takiej mocy, która byłaby większa od mocy Słowa Bożego, od Boga. Tylko od nas zależy, czy otworzymy świątynię naszego ducha na Niego. 
A Ty, czy nosisz Słowa Pana w swoim sercu?