266px StFrancis part

Niech cię Pan błogosławi i strzeże.

Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,
niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie swoje oblicze
i niech cię obdarzy pokojem.
Uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca NMP – Mt 1, 16. 18 – 21. 24a

Słowo Boże przedstawia nam św. Józefa jako syna Jakuba z rodu Dawida, „męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem”. Poprzez podanie tych informacji Ewangelia nakreśla misję, jaką Józef otrzymał od Boga: ma być mężem Maryi i opiekunem Jej Syna.

Misja, jaką otrzymał Józef była wyjątkowa, ale bardzo trudna, przekraczająca ludzkie zrozumienie i siły. Początkowo, sam próbując zmierzyć się z faktem macierzyństwa swej małżonki - „wpierw nim zamieszkali razem” pogrążył się cierpieniu. Będąc człowiekiem prawym, kochającym Maryję, „nie chciał wystawiać Jej na zniesławienie”. Podjął więc wewnętrzną walkę, rezultatem której było postanowienie oddalenia od siebie małżonki.

Mając zamiar oddalić od siebie Maryję, trwając pośród nocy, w głębokim śnie i bólu, Józef doświadczył nadprzyrodzonej pomocy. Anioł Pański wprowadził go w światło działania Ducha Świętego. Noc zamieniła się w dzień. Bóg, wydobywając Józefa z lęku i desperacji zaprosił go do współpracy. Ludzkie poczucie klęski i zdrady przerodziło się w pełne ufności otwarcie na zbawczą miłość.

Duch Święty, który zstąpił w tajemnicy Wcielenia na Maryję, który uczynił Ją Matką Zbawiciela, zstąpił na Józefa, „namaszczając” go na Opiekuna zrodzonego przez Maryję Syna. W mocy otrzymanego posłannictwa, Józef przyjął swą małżonkę do siebie, stając się Jej wyjątkowym Oblubieńcem.

Zawierzenie Bogu oraz otwarcie się na działanie Ducha Świętego stały się źródłem wytryskującym radością. Jakże ta radość musiała być wielka w chwili, gdy Józef uchwycił Maryję za rękę i wprowadził do swojego domu. To radość czystej miłości oraz wiary przekraczającej ludzkie myślenie. Radość tworząca więzi wierności i wzajemnej troski. Radość wspólnego przyjęcia Wcielonego Syna Bożego i towarzyszenia Mu w Jego ziemskim pielgrzymowaniu.

Duch Święty zaprasza każdego z nas, byśmy – na wzór św. Józefa, uwierzyli Słowu i podjęli misję, jaką Bóg ma dla nas. Odpowiadając na łaskę Ducha Świętego postawą otwartości i wielkoduszności, mamy dostęp do źródła radości. Możemy zakosztować tego szczęścia, jakiego doznawali Maryja i Józef, mieszkając z Synem Bożym pod jednym dachem.

Święty Józefie, módl się za nami i prowadź nas drogą zawierzenia Bożemu Słowu.