266px StFrancis part

Niech cię Pan błogosławi i strzeże.

Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,
niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie swoje oblicze
i niech cię obdarzy pokojem.
III Niedziela Wielkanocna ( Łk 24, 35-48)

            Dziś po raz kolejny Chrystus Zmartwychwstały przychodzi do zalęknionych uczniów
i przynosi im POKÓJ. Przychodzi do nich kiedy o Nim rozmawiają. Przychodzi kiedy dzielą się między sobą tym czego doświadczyli, kiedy mówią o swoich emocjach, kiedy wyrażają swoją radość, ale i niezrozumienie całej tej sytuacji w jakiej się znaleźli. Jezus staje pośród nich KIEDY SĄ RAZEM wystraszeni i pełni zwątpienia. On JEST pomiędzy nimi. Pokazuje się uczniom aby ich umocnić, wie doskonale jak oni się czują choć zadaje pytanie: „Czemu jesteście zmieszani i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach”. Jezus chce być blisko swoich przyjaciół, pragnie by doświadczyli Jego rzeczywistej obecności: „ Dotknijcie Mnie
i przekonajcie się”.
Zmysł dotyku jest w życiu każdego człowieka bardzo ważny, bez niego nie moglibyśmy żyć. Możemy dotykać Jezusa w Komunii świętej, Jego dotyk ma moc uzdrawiającą. Czy naprawdę wierzysz w to, że Go dotykasz w tym małym białym opłatku, że jest On tam życzy i prawdziwy? Czy przenika cię Jego Miłość kiedy przyjmujesz Komunię św.? Czy nie stała się Ona dla ciebie rutyną?

W tym kruchym opłatku Jezus wyraził swoją Miłość wobec nas. Przejawia w tym Swoją wrażliwość, czułość, delikatność… Mistrz zna doskonale swoich uczniów dlatego pozwala się im poznać w codziennych czynnościach. W tym co jest tak bliskie każdemu z nich: „ Macie tu coś do jedzenia?”. Pan przychodzi by udzielić im potrzebnych darów. Bez Bożej pomocy niczego nie jesteśmy wstanie zrozumieć, a tym bardziej czynić. Jezus udziela nam potrzebnych na ten czas darów abyśmy mogli wypełnić zadanie do jakiego zostaliśmy wezwani. Udziela nam łaski zrozumienia, tak jak swoim uczniom w Wieczerniku: „ Wtedy rozjaśnił im umysł aby zrozumieli”. To Dzięki Duchowi Świętemu otrzymujemy WIARĘ, a dzięki niej stajemy się ŚWIADKAMI BOŻEJ MIŁOŚCI tam gdzie jesteśmy posłani.

Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma

niech pała nasze serce gdy do nas mówisz.”

(Łk 24,32)