Duchu Święty przyjdź w swojej mocy i sile. Przyjdź i nagnij co jest w nas harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. Daj Twoim wierzącym siedmiorakie dary. 
Wylewaj się na każdego człowieka i pobudzaj serca do nawrócenia. Łam  stare struktury, schematy, które nie pozwalając  Bogu zamieszkać pośród swego ludu. Proszę Duchu Ożywicielu, aby w świecie rozdartym wojnami, nienawiścią, obojętnością, chrześcijanin żył miłością, dobrocią, cierpliwością, łagodnością, opanowaniem(...)
Duchu Święty, który jesteś miłością , spraw, aby  nasze serca słały się ewangeliczne. Powtarzaj
i zwiastuj ciągle na nowo Słowo Boże. Bądź światłem, które pozwala nam Je zrozumieć i Nim żyć.
Bądź naszym nauczycielem wewnętrznym. Przedłużaj  w nas mowę Słowa, które stało się ciałem. 
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.
Przyjdź.
NASZE1
mbb2 Small