Łk 1,26-38

Wejdźmy do domu Miriam, uczmy się od Niej słuchania
Słowo jest częścią Jej serca.
Ona zajmowała się czymś, ale Sama była zajęta przez Słowo.

Odkrywam piękno Maryi w słuchaniu. Piękno w tym, że przechowuje Boga – Jego Słowo, nie pretensje, żal. Maryjo, ucz mnie tej postawy – rozważać i nosić w sercu Słowo, a nie własne rozterki, niechęci, złości, irytacje. Bym jako kobieta upodabniała swe serce do Twojego – zasłuchanego, by Bóg zajął moje serce obietnicami, Słowem.
Jedna kobieta o pięknym, ciepłym sercu może uczynić cały dom pięknym.
• WPUŚCIĆ DO NASZEGO ŻYCIA ANIOŁA
Przybył Anioł jako posłaniec, ale nadal to do Niej należało powiedzieć „tak”.
Razem z Aniołem Maryja zaczęła życiowe Lectio.
Dla nas spotkanie z Aniołem to spotkanie z codziennym Słowem.
Jednak mój grzech osłabia zdolność słuchania Słowa Bożego.
By pozwolić Bogu przyjść do mnie szczególnie blisko w Słowie ważny jest pewien krok wiary. Prosić Go przed Liturgią, Eucharystią by uciszył w moim wnętrzu to, co nieuporządkowane, hałas, uczucia, pragnienia, które zniewalają, dekoncentrują, otępiają słuch.
Nie rozmiń się z Bogiem, który przychodzi dziś. Jego Słowo w liturgii jest jak kęs chleba, który daje nam Bóg na każdy dzień.
Słowo, które dotknie mnie dogłębnie jest oparciem, jest skałą.Tej postawy uczy mnie Maryja w raz wypowiedzianym i konsekwentnym „fiat”.
• DIALOG NA GRUNCIE PRAWDY
Wiara Maryi wyraża się w pytaniu – jak?
Ona modli się bezsilnością, niezrozumieniem.
Trwam przy Maryi, która uczy mnie że modlitwa toczy się w sercu tam gdzie jestem. Bez odchodzenia od realiów.
Tak w sercu odczułam – na gruncie tej prawdy wchodzę w dialog z Jezusem.
Towarzyszę Maryi, która uczy mnie, że wiara nie usuwa zamieszania, pytań, ale zaprasza do uchwycenia słowa.
• W SŁOWIE DZIAŁA DUCH ŚWIĘTY
Duch Święty żywy w Słowie zmienia łono Maryi w Tabernakulum.
W książce „Urzekająca” nasza dzisiejsza Ewangelia połączona jest z kilkoma myślami:
„Wszystko zaczęło się od zaproszenia. Do wszystkiego, co nastąpiło potrzebne było Jej serce.
Zaproszenia przychodzą do nas na wszelkie sposoby. Odkrywam , że samo serce jako kobiety jest zaproszeniem. Zaproszeniem Stwórcy , aby odegrać niezastąpioną rolę w Jego Historii.
Życie ilu ludzi, losy ich przeznaczenia zależą od Twojego „tak” dla Boga?”
NASZE1
mbb2 Small