J 1, 1-18
„A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.” – zdanie, które towarzyszy nam już od kilku dni i przewija się w naszych rozważaniach, życzeniach , przemyśleniach jest uroczystą proklamacji wcielenia Słowa.
„Stało się” – czyli dokonało się w określonym momencie historii. Proces objawiania i udzielania się Słowa światu wypełnił się. Od tego „stało się” zmienił się bieg wydarzeń…
Bóg zechciał zamieszkać w swoim ludzie na stałe. Jak w Starym Przymierzu widzialnym miejscem przebywania Boga pośród Izraela był namiot lub Świątynia, tak teraz Jego obecnością jest Ciało Jezusa, które jest dla nas na wyciągnięcie ręki, w zasięgu naszego wzroku, w przestrzeni naszego serca.
Pochylając się nad Słowem przemyśl…
Dlaczego Słowo stało się Ciałem?
Syn Boży stał się człowiekiem, by nam pokazać, jaki jest prawdziwy, piękny człowiek. Wpatrywanie się w Niego jest nam bardzo potrzebne, żeby kształtować siebie samych na Jego podobieństwo. Im bliżej Jezusa, tym lepsi i piękniejsi jesteśmy. Im bliżej światła, tym lepiej widzimy.
P. S. Światłość kojarzy się ze zwycięstwem Boga nad pierwotną ciemnością. Tą jedyną Światłością, która wydobywa nas z ciemności grzechu i śmierci jest sam Chrystus. Ten , który jest dla nas na wyciągnięcie ręki…. w zasięgu naszego wzroku, w przestrzeni naszego serca.
NASZE1
mbb2 Small