Historia powstania przedszkola
Wieś Bieździedza była własnością Hrabiów Romerów.

Hr. Wilhelm w spełniając życzenie swej matki darował Zgromadzeniu ziemię wraz z budynkiem z przeznaczeniem dla biednych dzieci wyznania rzym-katolickiego dla gmin Bieździedza, Bieździadka i Lublica.

W latach 1907-1909, z inicjatywy ówczesnego proboszcza Ignacego Łonickiego, hrabiego Stefana Romera i wójta Gminy Bieździedza -Walentego Urbana, została na tym terenie wybudowana Ochronka dla dzieci. W dniu 31 marca 1910 r rozpoczęła ona swoją działalność i sprawowanie opieki nad dziećmi. Do pracy zostały skierowane 3 siostry, które oprócz pracy opiekuńczo - wychowawczej, świadczyły pomoc medyczną miejscowej ludności. W zapiskach Kroniki Szkoły można przeczytać, iż: „dla szkoły tutejszej owa Ochronka ma dodatnie znaczenie, gdyż dziatwa przed wstąpieniem do szkoły może tamże nabywać ogłady i umoralnienia”.

W tamtych trudnych czasach Siostry dołożyły wszelkich starań, by zapewnić dzieciom właściwe warunki ich rozwoju. W 1913 r z pomocą Kurii przemyskiej przez zgodę na kwestę Siostry dobudowały dwa pokoje i mieszkanie na poddaszu dla lepszego funkcjonowania.

Następnie z powodu działań wojennych dom sióstr w którym znajdowała się ochronka wymagał remontu ponieważ na kilka miesięcy Siostry musiały go opuścić a w nim były kwatery wojskowe.

W ciężkich latach powojennych z polecenia Starostwa siostry podjęły się prowadzenia dożywiania dla sierot, a ponadto organizowały kolonie.

W 1950 r. państwo próbowało przejąć całą nieruchomość i działalność Sióstr w domu zakonnym w Bieździadce. Jednak protest Matki Generalnej spowodował, iż procedurę tę cofnięto.

Po dwunastu latach w ramach akcji upaństwowienia zakonnych placówek wychowawczych Wydział Oświaty w Jaśle w 1962 r. przejął inwentarz przedszkola i parter domu zakonnego. Przekazał go do użytku przedszkola prowadzonego przez osoby świeckie./Caritas/.

Dzięki wielkiemu wysiłkowi sióstr, zwłaszcza pomocy Zarządu Prowincjalnego oraz mieszkańców w latach 1979-81, został wybudowany piętrowy budynek, a Ochronkę otwarto ponownie w dniu 4 września 1983 r.

I tak nadal Siostry w Bieździadce, realizowały charyzmat Zgromadzenia. Wychowały wiele pokoleń dając świadectwo swojej żywej wiary i miłości do tych najmniejszych. W styczniu 2010 r. widząc ogromną potrzebę objęcia opieką przedszkolną najmłodszych, Zgromadzenie zaczęło starania o rozbudowę domu dla utworzenia Przedszkola.

I tak prawie po pięciu latach przygotowań i budowy-1września 2015 r. zostało zarejestrowane i otwarte nowe Niepubliczne Przedszkole w Bieździadce, które jest przygotowane na dwie grupy dzieci. Posiada 2 bawialnie, stołówkę i sypialnię, salę zajęć dodatkowych, logopedyczną i duży teren na plac zabaw.

Adres:
Bieździadka 1
Bieździedza
Podkarpackie
38-214
NASZE1
mbb2 Small