Świetlica Środowiskowa dla Dzieci im. M. Małgorzaty w Oświęcimiu istnieje od 1992 roku. Została powołana z myślą o dzieciach z rodzin ubogich w różnym tego słowa znaczeniu. Jest czynna od poniedziałku do piątku od godziny 13.00 do 18.00, a w dni wolne od nauki szkolnej od 10.00 do 15.00. i przeznaczona dla dzieci od 6 do 16 roku życia, czasem podejmujemy opiekę nad młodszymi jeżeli sytuacja tego wymaga. Podczas pobytu w Świetlicy dzieci odrabiają lekcje, uczestniczą w zajęciach:
  • profilaktycznych
  • kulinarnych
  • plastycznych
  • teatralnych
  • taneczno-muzycznych
  • sportowych
Opiekę nad dziećmi sprawują;
  • na stałe s. Daniela , 2 siostry chętne 2x w tygodniu
  • 3 wychowawców świeckich
  • wolontariusze - młodzież z LO kierowana przez księży katechetów
Staramy się, aby czas spędzony w Świetlicy był twórczy, nauczył dzieci organizacji czasu wolnego, wolny od przemocy i uzależnień. Podczas wakacji organizujemy 8-10 dniowy wypoczynek, aby dzieci mogły sprawdzić umiejętności nabywane przez cały rok. Do dyspozycji dzieci Zgromadzenie oddało 3 sale zajęć, salę gimnastyczną oraz boisko.

NASZE1
mbb2 Small